Erik Teng Photography | Miss NY Chinese Beauty Pageant Media Tour Day 4 ~ 7/7/14

Tracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangWei Wang, Tracy Liu, Joyce Sheng, Catherine Hui, Alice Zhang, Danielle Yu, Yixuan Feng, Malena Yang, Sitong Chen, Charis Chu, Xiren Wang, Jiaqi Xu, Lili Wat, Stephanie HauWei Wang, Tracy Liu, Joyce Sheng, Catherine Hui, Alice Zhang, Danielle Yu, Yixuan Feng, Malena Yang, Sitong Chen, Charis Chu, Xiren Wang, Jiaqi Xu, Lili Wat, Stephanie HauWei Wang, Tracy Liu, Joyce Sheng, Catherine Hui, Alice Zhang, Danielle Yu, Yixuan Feng, Malena Yang, Sitong Chen, Charis Chu, Xiren Wang, Jiaqi Xu, Lili Wat, Stephanie HauMalena Yang, Yixuan Feng, Danielle Yu, Alice Zhang, Catherine Hui, Joyce Sheng, Yixuan FengTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangTracy Liu, Catherine Hui, Joyce Sheng, Wei WangLili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Charis Chu, Malena Yang, Jiaqi Xu, Stephanie HauDanielle Yu, Alice ZhangLili Wat, Stephanie HauWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Tracy LiuWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Tracy Liu