(Back Row) Yixuan Feng, Danielle Yu, Alice Zhang, Catherine Hui, Joyce Sheng, Tracy Liu, Wei Wang (Front Row) Malena Yang, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Lili Wat, Charis Chu, Stephanie Hau, Sitong ChenYixuan FengTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangMalena Yang, Xiren Wang, Lili Wat, Jiaqi Xu, Sitong ChenTracy Liu, Catherine Hui, Danielle Yu, Malena Yang, Charis Chu, Jiaqi Xu, Stephanie Hau, Lili Wat, Xiren Wang, Sitong Chen, Yixuan Feng, Alice Zhang, Joyce Sheng, Wei WangTri-City Valley CatsXiren Wang, Charis Chu, Sitong Chen, Malena Yang, Yixuan FengAlice Zhang, Catherine HuiCatherine HuiAsian Fusion Magazine Fall 2014