Stephanie Hau, Lili Wat, Jiaqi Xu, Xiren Wang, Charis Chu, Sitong Chen, Malena Yang, Yixuan Feng, Danielle Yu, Alice Zhang, Catherine Hui, Joyce Sheng, Tracy Liu, Wei WangWei Wang, Joyce Sheng, Alice Zhang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Xiren Wang, Lili Wat, Stephanie Hau, Jiaqi Xu, Charis Chu, Malena Yang, Danielle Yu, Catherine Hui, Tracy LiuTracy Liu, Wei Wang, Malena Yang, Yixuan Feng, Sitong Chen, Stephanie Hau, Lili Wat, Charis Chu, Alice Zhang, Catherine Hui, Joyce Sheng, Danielle Yu, Xiren Wang, Jiaqi XuAsian Fusion Magazine Fall 2014